Soorten Crèches

Er zijn 3 verschillende soorten van opvang, welke verderop worden beschreven:

* Een zogenaamde "inloopcrèche"

* Een "vaste crèche"

* Een kindervermaak met begeleiding.

Een inloopcrèche bedoeld voor b.v. opendagen, beurs, expositie etc. Dit een kinderopvang waar de kinderen voor korte of langere tijd worden ondergebracht. Voor de wat oudere kinderen kunnen wij diversen activiteiten, attracties verzorgen, al of niet onder begeleiding. De leeftijdgrens voor de volledige opvang wordt in overleg met u bepaald.

Met een vaste crèche wordt een opvang bedoeld met een vast begin en eindtijd. Dit houdt in dat de kinderen gedurende deze periode in de opvang aanwezig zullen zijn. Hierdoor is het mogelijk een feestelijk programma samen te stellen, onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Mama-Lou volgt de kinderen en hun fantasiewereld, hun bewondering tussen realiteit en spel. Dit komt terug in de constant aangepaste materialen en creatieve onderwerpen.
Tevens kunnen de programma's ten alle tijden worden aangepast aan het item van uw evenement.

Een andere optie is "vermaak en begeleiding". Wanneer de ouders en de kinderen zich in één dezelfde ruimte bevinden,
richten wij de ruimte voor de kinderen in en begeleiden hen bij verschillende activiteiten. In dit geval blijven de ouders "zelf" verantwoordelijk voor de kinderen en vervallen al onze aansprakelijkheden.

Het verschil tussen oppas en vermaak is:
* Bij oppas nemen wij de gehele verantwoordelijkheid voor de kinderen op ons, en zijn de kinderen door ons verzekerd. Hiervoor zijn meer begeleiders nodig.

* Bij vermaak en begeleiding, begeleiden en sturen de leidsters de workshops.

Samen met u wordt de leeftijdgrens bepaald waarin we spreken van oppas of vermaak en begeleiding.